Sản phẩm Gốm tử sa

Một số sản phẩm gốm tử sa của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn

CHUÔNG SS 2 CHP B5C R.T THpY TINH O2CBTT 228COC KIM TIEN SO 3  NAM RUOU BEO TRI AN TRI KY GOM NAU NAMBGN 186 DAO SO 2 CHI BAC BOC DONG (DONG HOP) BDD2CBKP 1140 DI LAC DOT TRAM DILADT 895 012- CHOP SO 3 GOM DEN CHI BAC LIEN KHAY QUA HONG VUNG TO GOM XANH CHI + PK QNXCPK 456

Một số sản phẩm gốm tử sa của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s