Thơ trà (Đường Bá Lỗ)

Hai thằng tri kỷ!một ấm trà!

chuyện gần không nói!nói chuyện xa!…

nói Đông nói Tây!nói tất cả!

tuổi mới đôi mươi!cứ ngỡ già!…

người đời “bán dạ tam bôi tửu”!

ta thì”bình minh sở nhãn trà”!

rượu nhập tâm loạn sinh tai họa!

trà vào tâm tịnh thắng tâm ma!

uống trà lại nhớ chuyện hôm qua!..

chuyện lúc hưng thời!lúc phong ba!..

lúc lòng cay đắng!khi “bồ đá”!..

lúc người tri kỷ!phụ lòng ta!…

uống trà lại nghĩ chuyện tương lai!…

công danh duyên phận… nặng hai vai!

lênh đênh như thuyền …không người lái!

vô định!phiêu bồng… chẳng biết mai!

cũng vài chén trà đã hiểu nhau!

đã biết đất rộng với trời cao!

đã biết ai là …người hướng đạo!

ai là kẻ ác …bụng gươm đao!

nào kim cổ!thi ca! hội họa!…

luận anh hùng!chính trị!quốc gia!..

tình chưa hết!bình minh ló dạng!..

thức trọn đêm!cũng bởi tại trà

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s