• 8

  Nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn – Tâm huyết gốm tử sa

  0 standard
 • 10

  Ấm Tử Sa Việt

  0 standard
 • anh2

  Thơ trà (Đường Bá Lỗ)

  0 standard
 • 12963_457669034340909_1962873732_n

  Bộ ấm trà cây thông – Được phục chế theo mẫu từ thời nhà Tần

  0 standard
 • 171224_6

  Huyền thoại ấm tử sa

  0 standard
 • Gốm Vicrafts (17)-002

  Xưởng gốm Tuấn Lâm

  0 standard
 • 012- CHOP SO 3 GOM DEN CHI BAC LIEN KHAY

  Ấm Tử sa Bát Tràng

  0 standard
 • Bộ Chóp số 1 lòng trắng chỉ bạc

  1 image